เกมส์ยมทูตเก็บดวงวิญญาณ Slippery When Death

เกมส์ผ่านด่าน เกมส์ยมทูต เกมส์ยมทูตเก็บดวงวิญญาณ Slippery When Death เกมส์ผ่านด่านสนุก ๆ มาช่วย ยมทูตเก็บดวงวิญาณกัน

วิธีเล่น ใช้ปุ่มลูกศรในการเคลื่อนที่ กดปุ่ม Spacebar เพื่อกระโดด